0

Des de l’Associació Catalana de Consultors Acústics participem a la setmana sense soroll realitzant una jornada tècnica per a públic professional amb el títol: “CONFORT ACÚSTIC, MÉS ENLLÀ DE LA NORMATIVA. JORNADES TÈCNIQUES” La jornada va dirigida a públic professional associat al món de l’acústica i el soroll [consultories, tècnics municipals, etc], enfocada a debatre […]

Continue Reading

0

Des de l’Associació Catalana de Consultors Acústics participem a la setmana sense soroll realitzant una taula rodona amb el títol: “Reflexions sobre la gestió administrativa de la contaminació acústica a Catalunya. Visió del Consultor Acústic”. Serà una taula rodona per obrir diàleg sobre la gestió del soroll, problemàtiques i postura de les administracions. Tindrà lloc el […]

Continue Reading

Associa’t

Com associar-se

Els passos a seguir per associar-se són:

Associat                                                         Afiliat

 • Descarregar i complimentar les dades del qüestionari de sol·licitud.

Formulari Associat                                     Formulari Afiliat

 • Abonar la taxa fixada en el qüestionari per iniciar el procediment d’adhesió.
 • Enviar el qüestionari i el comprovant de l’ingrés a l’adreça de l’Associació.
 • Esperar la pre-acceptació de la sol·licitud.
 • Abonar les quotes d’ingrés i anual.
 • Comunicació al candidat de l’acceptació.

Avantatges

 • Formar part del col·lectiu professional de referència que exerceix en la consultoria especialitzada en acústica.
 • Obtenir un reconeixement competencial superior.
 • Pertànyer a una Associació que vetlla per un elevat, i estrícte, nivell de qualitat i professionalitat dels associats i facilita les eines per incrementar-la.
 • Pertànyer a una Associació que garanteix que els associats tenen un nivell d’impacialitat suficient per garantir els millors interessos del Client
 • Rebre suport jurídic i recolzament en l’exercici de la professió.
 • Rebre suport en la defensa dels interessos comuns dels associats.
 • Participar en els cursos de formació especialitzada amb condicions preferents i descomptes quan siguin de pagament.
 • Participar a les jornades d’intercanvi d’informació professional.
 • Participar a les jornades d’anàlisi i avaluació de la legislació.
 • Participar amb condicions preferents i descomptes a les Intercomparacions que es programin des de l’Associació de diferents tipologies d’assajos.
 • Participar a les diferents comissions de treball de l’Associació.
 • Accés a la biblioteca tècnica de l’Associació.
 • Publicitar que l’associat pertany a l’Associació conforme s’estableix als Reglaments.

Objectius

Els principals objectius pels quals es constitueix l’associació són els següents:

 • Mantenir i, a ser possible, vetllar els estàndards de conducta i competència dels consultors acústics.
 • Representar i donar a conèixer els punts de vista dels seus socis en relació als assumptes relacionats o que afectin als seus interessos.
 • Promoure l’aprenentatge i la divulgació del coneixement en matèria de control del soroll i d’altres àrees relacionades.
 • Informar a la societat de l’existència dels consultors acústics i dels serveis que aquests proporcionen.
 • Proporcionar els seus membres un fòrum de discussió i d’intercanvi d’informació d’assumptes d’interès comú.
 • Denunciar les irregularitats que detectin els associats degudes a la intrusió i a les males pràctiques professionals, sempre que puguin suposar un perjudici directe o indirecte a l’exercici de la professió segons el Codi Ètic de l’Associació.