Associació

Associació Catalana de Consultors Acústics

L’Associació Catalana de Consultors Acústics agrupa als professionals experts en Acústica i Vibracions que presten serveis i assessorament en diferents àrees de l’acústica.

L’Associació assegura mitjançant el seu codi intern i el codi ètic la independència dels seus membres associats respecte a tercers.

L’Associació vetlla per la capacitat i qualificació dels associats en les àrees en que estan especialitzats, amb l’accés a la biblioteca tècnica de l’Associació i realitzant periòdicament intercomparacions de mesuraments acústics, les quals també estan obertes a professionals no membres de l’Associació.

L’exercici professional dels associats es una garantia de independència i de qualitat tant per a l’Administració, com per a les empreses i per als ciutadans particulars que utilitzen els seus serveis.