Avantatges

 • Formar part del col·lectiu professional de referència que exerceix en la consultoria especialitzada en acústica.
 • Obtenir un reconeixement competencial superior.
 • Pertànyer a una Associació que vetlla per un elevat, i estrícte, nivell de qualitat i professionalitat dels associats i facilita les eines per incrementar-la.
 • Pertànyer a una Associació que garanteix que els associats tenen un nivell d’impacialitat suficient per garantir els millors interessos del Client
 • Rebre suport jurídic i recolzament en l’exercici de la professió.
 • Rebre suport en la defensa dels interessos comuns dels associats.
 • Participar en els cursos de formació especialitzada amb condicions preferents i descomptes quan siguin de pagament.
 • Participar a les jornades d’intercanvi d’informació professional.
 • Participar a les jornades d’anàlisi i avaluació de la legislació.
 • Participar amb condicions preferents i descomptes a les Intercomparacions que es programin des de l’Associació de diferents tipologies d’assajos.
 • Participar a les diferents comissions de treball de l’Associació.
 • Accés a la biblioteca tècnica de l’Associació.
 • Publicitar que l’associat pertany a l’Associació conforme s’estableix als Reglaments.