Comissions de treball

L’associació catalana de consultors acústics, per tal de dur a terme els seus objectius, a dia d’avui, disposa de 5 comissions de treball on es duen a terme les següents tasques:

Qualitat interna

L’objectiu de la comissió de qualitat interna és vetllar per a l’assoliment dels objectius dels estatuts de l’associació, i en quest sentit, assegurar que tots i cadascun dels associats mantinguin els estàndards de qualitat, rigor i imparcialitat que especifica el Codi Ètic. 

Estudis i formació

Amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i la millora del camp de l’acústica, des de la comissió d’estudis i formació es desenvolupen diverses línies de recerca. L’associació també organitza periòdicament cursos de formació i especialització per promoure el coneixement i el rigor entre els professionals que s’hi dediquen.

Intercomparació

Amb la finalitat de garantir la qualitat dels serveis acústics dels seus membres i millorar els procediments i protocols de mesura, de forma periòdica es realitzen assajos d’intercomparació sobre diferents metodologies de mesura. Aquests assajos permeten valorar la repetibilitat i reproductibilitat dels diferents procediments, seguir un control de qualitat de cadascun dels participants i valorar les possibles millores a efectuar.

Normativa

Sent conscients que per tal de dur a terme una bona gestió ambiental del soroll calen unes normatives tècnicament riguroses i coherents, l’associació disposa d’un grup de treball que estudia minuciosament les noves reglamentacions, participa en la seva elaboració assessorant a les diferents administracions i elabora mètodes i procediments tècnics.

Comunicació

Per tal de donar a conèixer l’associació a l’administració, altres professionals i particulars en general, la comissió de comunicació s’encarrega de difondre els seus objectius mitjançant reunions, conferències i participació en diferents events del sector de l’acústica.