Associa’t

Com associar-se

Els passos a seguir per associar-se són:

Associat                                                         Afiliat

  • Descarregar i complimentar les dades del qüestionari de sol·licitud.

Formulari Associat                                     Formulari Afiliat

  • Abonar la taxa fixada en el qüestionari per iniciar el procediment d’adhesió.
  • Enviar el qüestionari i el comprovant de l’ingrés a l’adreça de l’Associació.
  • Esperar la pre-acceptació de la sol·licitud.
  • Abonar les quotes d’ingrés i anual.
  • Comunicació al candidat de l’acceptació.