Afiliat

Avantatges de ser Afiliat

Es defineix la figura d’afiliat de l’Associació com la persona física que treballa en el sector de l’acústica en una empresa que no compleix les condicions per ser membre (perquè o no són consultors, o bé perquè a part de consultors són també fabricants, distribuïdors, laboratoris, administració…) però que comparteix els objectius i està interessat en activitats de l’Associació.

L’Afil·liat serà com a persona física, no com a empresa.

Aquesta forma d’afiliat no té els drets dels membres, a excepció de:

  • Ser informats dels cursos i activitats de l’Associació.
  • Ser informats de les novetats del sector.
  • Poder treballar en els comissions de treball que l’Associació cregui oportú.
  • Gaudir d’avantatges, com descomptes en el preu de cursos i altres activitats que, per acord de l’Associació, es creguin oportuns.

A la pàgina web de l’Associació apareixerà un llistat amb les dades de l’afiliat i l’empresa o organisme en el que desenvolupa la seva activitat.

Afiliat:

Quota anual:          50 €

Les quotes poden ser revisades i modificades anualment per l’Assemblea General.