Associat

Avantatges de ser Associat

Es defineix la figura d’associat de l’Associació com a persona física o jurídica que ofereixi serveis de consultoria relacionats amb acústica, vibracions i/o control del soroll, sense interessos econòmics significatius relacionats amb cap producte acústic.

 • Formar part del col·lectiu professional de referència que exerceix en la consultoria especialitzada en acústica.
 • Obtenir un reconeixement competencial superior.
 • Pertànyer a una Associació que vetlla per un elevat, i estrícte, nivell de qualitat i professionalitat dels associats i facilita les eines per incrementar-la.
 • Pertànyer a una Associació que garanteix que els associats tenen un nivell d’impacialitat suficient per garantir els millors interessos del Client.
 • Rebre suport jurídic i recolzament en l’exercici de la professió.
 • Rebre suport en la defensa dels interessos comuns dels associats.
 • Participar en els cursos de formació especialitzada amb condicions preferents i descomptes quan siguin de pagament.
 • Participar a les jornades d’intercanvi d’informació professional.
 • Participar a les jornades d’anàlisi i avaluació de la legislació.
 • Participar amb condicions preferents i descomptes a les Intercomparacions que es programin des de l’Associació de diferents tipologies d’assajos.
 • Participar a les diferents comissions de treball de l’Associació.
 • Accés a la biblioteca tècnica de l’Associació.
 • Publicitar que l’associat pertany a l’Associació conforme s’estableix als Reglaments.

Tarifes

Nou associat:

Quota d’ingrés:     500 €
Quota anual:         300 €

S’estableix una quota d’ingrés, que s’abona en una o dos vegades, que compensa els treballs i aportacions prèvies dels associats i que han fet possible gaudir dels avantatges i serveis de  l’Associació.

Aquesta quota s’abona, juntament amb la quota anual i substraïent la quota d’estudi de la sol·licituds d’ingrés, previ reconeixement del candidat com a associat.

S’abona segons s’indica al candidat en el procés d’avaluació de la sol·licitud, aquestes dues quotes poden ser abonades en un pagament fraccionat si es sol·licita expressament.

Associat:

Quota anual:         300 €

La quota anual s’abona, per rebut bancari, el dia 15 de febrer de l’any en curs pel qual l’associat renova la pertinença a l’Associació.

En cas de què l’associat no vulgui renovar la pertinença caldrà que ho notifiqui abans del 31 de desembre de l’any en què encara és associat.