Patrocinador

Avantatges de ser Patrocinador

L’ Associació podrà disposar de patrocinadors.

No podran ser patrocinadors els fabricants o distribuïdors de material acústic i/o electroacústic, equips o serveis que pugui prescriure un consultor acústic durant el seu exercici professional, tampoc aquells que puguin estar vinculats amb cap consultor acústic en percentatge prou important. En cap cas es publicitarà un producte concret, el patrocinador serà la marca comercial.

Els patrocinadors no apareixeran en correus i presentacions de conferències que realitzi l’Associació. Sí apareixeran als tríptics, la documentació i la presentació de les activitats o cursos que es realitzin, així com a la web de l’Associació. En aquest sentit, es defineixen dos graus de patrocini:

  • Genèric: apareixeran als tríptics, la documentació i la presentació de totes les activitats o cursos que es realitzin, així com a la web de l’Associació.
  • Específic: apareixeran als tríptics, la documentació i la presentació de les activitats o cursos específics que es patrocinin.

Els patrocinadors disposaran d’un logo de Consultors Acústics en el que indiqui “patrocinador”.