Llibres

Aquí trobareu una llista dels llibres d’acústica més destacats:

  • Architectural Acoustics; Or, the Science of Sound Application Required in the Construction of Audience Rooms de Eugene Henri Kelly.
  • El ABC de la acústica arquitectónica, Higini Arau, CEAC 2007.
  • Aislamiento acústico en la edificación. Proyecto, cálculo, control técnico y administrativo. Adaptado al CTE DB-HR. Josep M. Querol Noguera. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona. 2009.