Objectius

Els principals objectius pels quals es constitueix l’associació són els següents:

  • Mantenir i, a ser possible, vetllar els estàndards de conducta i competència dels consultors acústics.
  • Representar i donar a conèixer els punts de vista dels seus socis en relació als assumptes relacionats o que afectin als seus interessos.
  • Promoure l’aprenentatge i la divulgació del coneixement en matèria de control del soroll i d’altres àrees relacionades.
  • Informar a la societat de l’existència dels consultors acústics i dels serveis que aquests proporcionen.
  • Proporcionar els seus membres un fòrum de discussió i d’intercanvi d’informació d’assumptes d’interès comú.
  • Denunciar les irregularitats que detectin els associats degudes a la intrusió i a les males pràctiques professionals, sempre que puguin suposar un perjudici directe o indirecte a l’exercici de la professió segons el Codi Ètic de l’Associació.